ae cho sao qremote của e phải dí sát vào tv ms hoạt động vậy (( với sao e cứ vẫy tay qua cảm biến hoặc rút máy ra khỏi túi quần là đèn led cứ nháy báo sai knock code thế nhỉ ? (( em kdz về stock vẫn thế (