các bạn có thể chỉ giùm mình cửa hàng sửa chữa với, mình đang ở quận 8, tp. hcm. giá tốt thì càng tốt