ai biết cách đặt chế độ tự động tắt mở máy (power schedule) trên lg g2 chỉ với????