xin chào các pro tình hình là em có em lg lu6200. hôm trước ngồi nghịch em có khôi phục cài đặt gốc xong rồi mở máy lên đến đoạn cài đặt tài khoản google ( chỗ thêm tài khoản google) để mở máy lên thì xuất hiện bệnh như sau.
máy có hỏi " bạn có muốn thêm tài khoản hiện tại hoặc tạo tài khoản mới không...?" em vào cả 2 phần đều không được
1. vào phần hiện có sau đó đăng nhập vào thì máy vẫn không thể kích hoạt được, (lại quay lại màn hình hỏi... bạn có muốn thêm tài khoản hiện tại hoặc tạo tài khoản mới không...?) sau đó có dùng tài khoản google nãy đã đăng nhập, để đăng nhập thì máy lại báo tài khoản google này đã tồn tại trên thiết bị androi này... cứ như vậy em không thể nào mở được máy ạ.
2. vào phần tạo mới ( tạo tài khoản google mới) sau khi tạo xong và đăng nhập máy vẫn hiện về màn hình với câu hỏi bạn có muốn thêm tài khoản hiện tại hoặc tạo tài khoản mới không...?)
xin các pro bắt bệnh giúp em với ạ! em xin trân thành cám ơn
- lovesomuck@gmail.com