mn cho mình hỏi mình flash cái odex zì zì đó pây giờ máy cứ hiện : " rất tiếc , nfc service đã dừng lại" pjo ko mở đc khóa , coi như máy ko làm đc zì luôn
mình đang dùng rom sphinx_v3_supercharge_edition