con gx của mình kg có chỗ để tăt knock
up rom xong khởi động sét knock luôn bây giờ nó hoạt động kg ổn định nên tắt đi mà kg tim ra chỗ nào rom20ffinal
csm ơn