tình hình là con máy của e bị nứt màn ngoài bác nào biết chỗ thay ở hn bảo em với a e cảm ơn nhiều hu hu lg l22 isai a