Trích dẫn Gửi bởi phạmanh tuấn
extract file error
tải lại file kdz đi bạn