Trích dẫn Gửi bởi nguyễn thế hùng
mang qua mình đảm bảo không phải lăn tăn
cho xin cái địa chỉ bạn.