tình hình là nhà e có con l7 , không chạy ứng dụng gì cả nhưng ram vẫn cứ full, e thử khôi phục lại rồi vẫn vậy, mong mấy bác giúp với