tình hình là con lte2 bản lv sling 1.5.1 cua e nó cu tu động gửi tn tới 8069 thấy ức chế quá, bác nào biết chỉ e khắc phục với, e cảm on !