tình hình là mình cắm tai nghe được 30 phút là tiếng tự động điều chỉnh về mức to nhất. mặc dù mình đã sử dụng cả phím cứng để giảm âm lượng về 0 mà tiếng vẫn ở mức to nhất.
các bạn cho mình hỏi máy mình bi làm sao?
hôm trước mình có cập nhật qua wifi từ os 4.2 lên os 4.4