tại sao mình cắm cáp usb vào lap thì máy báo là đag sạc và đc sử dụng như thiết bị lưu trữ usb, trong khi lap lại ko hiện đã nhận đc usb hay hiện ổ đĩa là sao hả các bạn? chỉ giúp mình vs. thank you các bợn nhìu