có ai giúp mình biết khách phục không thế , mình dùng lg f180 hàn xẻng