là thế này .con su640 của em kết nối với lap qua pc suite mà k cách nào nhận cả.bác nào rành chỉ giúp em với