máy mới rơi nước làm chết main,ae tư vấn với,có giá cả càng tốt