e có con g2 khởii động lên màn bị trăng. đen mong ae tư vấn giúp! máyy rơi nên bị vậy e muônmuôns mua màn cho em nó ai có báo cho e ạ tks