máy e vừa bị die cảm ứng nên muốn ép lại chỗ nào uy tín nhỉ ? em ở đà nẵng