máy e bị hư camera vs màn bị ép ko chặt nên lỗi tc mong ae chỉ giúp