cho hỏi dòng sạc cao nhất mà con này cho phép sạc là bao nhiêu. máy dùng pin 1500 mah e lắp pin 2800mah dùng có sao ko. mà cái chân dồng dể tiếp xúc vs pin của e bị horg mất chân giua chỉ còn chân + và - nhưng vẫn dùng pt có anh hưởng gì ko?