em đang xem hài thì tự nhiên màn hình đen xì ạ. phải tháo pin ra ấn nút nguồn ấn đi ấn lại đến 20p nó mới lên. nó bi ntn đã 2 lần rồi. nó là bệnh gì hả các thím .hihi em lo là nó xắp đi.