đt e bị vỡ mặt kính. ae bít đâu thay cảm ứng mặt kính máy đó ko. nhờ ae nhiệt tình cái tìm mãi ko thấy