cho n thuê phòng kép kín full đ ( điu hòa, ti vi, t lnh ). đu ngõ nguyn lương bng- Đng đa- Hà ni . thun tin đi li, an ninh tt liên h : 0961505965