Nhận sửa tất cả các ban bệnh của nồi cơm điện cho bác nào chưa biết sửa

Giá thợ : bệnh báo lỗi 70 k ; bệnh chết sò 100k

Giá người dùng : 200k

Lưu ý : không mặc cả , chỉ sửa lấy tiền - không tư vấn dưới mọi hình thức

Đt : 0986611024 - em ở chợ bưởi hà nội , bác nào chưa biết sửa thì mang qua em làm cho ah