giả định mất Chứng minh dân chúng, thí sinh dự thi được gán một mã số 12 ký tự

(GDVN) - Ở phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải ghi rõ số Chứng minh dân chúng (hoặc số thẻ căn cước) để nhập vào hệ thống chủa quản thi.

========> Link về nguồn gia sư: gia sư toán

Theo quy định, thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016 phải nộp giấy má đăng ký dự thi trong túi giấy má theo M.U của Bộ GD&ĐT gồm: 2 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), bản photocopy hai mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt tờ giấy A4, 2 ảnh 4x6 cm và một bì thư thư ghi rõ họ tên liên hệ giao thông của thí sinh.

Ở phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải ghi rõ số Chứng minh nhân dân (hoặc số thẻ căn cước) để nhập vào bộ máy điều hành thi.

[center !important]Thí sinh phải xuất trình Chứng minh quần chúng. # khi vào phòng thi (Ảnh: vnexpress.net)[/center !important]


Trong thời khắc này, thí sinh hy hữu bị mất Chứng minh quần chúng thì vẫn phải khai số Chứng minh nhân dân đã bị mất và xin bổ sung bản photocopy 2 mặt Chứng minh quần chúng sau khi được cấp mới.

Trường hợp, thí sinh chưa có Chứng minh quần chúng. # thì bắt đề xuất bỏ không thông tin này trong phiếu đăng ký dự thi và báo với tổ chức tiếp thu hồ sơ biết rõ trường hợp của mình.

Theo quy chế, thủ tục đăng ký dự thi sau khi hấp thụ sẽ được nhập dữ liệu vào phần mềm điều hành thi, trường hợp thí sinh không có Chứng minh quần chúng. # thì phần mềm chủa quản thi sẽ gán cho thí sinh 1 mã số 12 ký tự để tự quản lý.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng