Chuyên gia buộc phải chưa nên xây dựng thương hiệu đại trà Hội đồng trường đại học

========> Tham khảo thêm: gia sư môn toán

(GDVN) - Chỉ thành lập khi đã trình bày đủ kỹ năng kỹ sảo để được Nhà nước trao quyền tự chủ trên hạ tầng nhận thức hầu hết nghĩa vụ phường hội của mình.

LTS: Cùng với khuynh hướng gia tăng quyền tự chủ của các trường đại học, cơ chế Hội đồng trường được tiêu dùng rất phổ biến trong quản trị giáo dục đại học ở nhiều nước trên thế giới.

không những thế ở Việt Nam, cơ chế này mới được đưa vào ứng dụng từ một đôi năm gần đây. thoạt tiên, khái niệm “Hội đồng trường” được đưa ra trong Điều lệ trường đại học ban hành đương nhiên quy định số 153/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điều 30 của Điều lệ này khẳng định:

“… Hội đồng đường trường là cơ quan quản trị của trường đại học; nghị quyết các chủ trương lớn để thực hành quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học…”.

Đến Luật Giáo dục năm 2005, định nghĩa “Hội đồng trường” lại được nêu lại tại Điều 53: Hội đồng trường là công ty chịu phận sự quy định về phương hướng hoạt động của lớp học, huy động và giám sát việc dùng các nguồn lực dành cho lớp học, gắn trường học với cộng đồng và phố hội, cam kết thực hành mục tiêu giáo dục…

định nghĩa này được giảng giải rõ hơn tại Điều 24 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục năm 2005: Hội đồng trường là đơn vị quản trị, đại diện chủ nhân của nhà trường…

Trong Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 cũng nêu: Trên cơ sở hình thành Hội đồng trường đại diện cho cộng đồng xã hội, các cơ sở giáo dục đại học hoạt động tự chủ và tăng tiến bổn phận phố hội, tiến tới xoá bỏ cơ chế bộ chủ quản...

bài đăng của TS. Lê Viết Khuyến, Viện các vấn đề giáo dục - Trường Đại học Bình Dương sẽ khiến rõ hơn mô phỏng Hội đồng trường trong các trường đại học công lập ở Việt Nam. bài viết mô tả quan niệm riêng của tác fake.

Tòa biên soạn trân trọng giới thiệu với người đọc.


TS. Lê Viết Khuyến viết: Ở Việt Nam hình như cơ chế Hội đồng trường còn chưa được các trường đại học thực thụ ủng hộ bởi vì cho tới nay trong tổng số trên 180 trường đại học công lập mới chỉ có vài trường có hội đồng trường.


Và ngay tại những trường này, hội đồng trường hoạt động rất mờ nhạt và hầu như không thể hiện được tầm quan trọng của một công ty quyền lực.

bởi thế rất cần khiến sáng tỏ nguyên nhân tại sao 1 chủ trương cần thiết và đúng đắn như vậy lại không thực thụ đi vào cuộc sống của các trường đại học công lập trong thời gian mới đây.

Các mô hình Hội đồng trường trên thế giới và Việt Nam

Trong doanh nghiệp quản trị thị trấn hội và Nhà nước có hai loại cơ chế (hay định chế) công ty chính được tiêu dùng rất rộng rãi.

một là, cơ chế có cấu trúc kiểu tập quyền (Hierachical) hay cơ chế hành chính/quan liêu (Bureaucratic), cấp trên bổ dụng cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quyết định cá nhân.

2 là, cơ chế điều phối tự quản (Self – regulation) kiểu hội đồng, theo cách bầu chọn đại diện của các đội ngũ ích lợi có liên quan (Stakeholders). Các đại diện trong hội đồng có quan hệ đồng đẳng và quy định phải khai triển là những nghị quyết của tập thể hội đồng.

Riêng trong ngành nghề quản trị giáo dục đại học cơ chế Hội đồng trường được tiêu dùng rất rộng rãi ở các nước vững mạnh và đang được tiêu dùng ngày một nhiều hơn ở những nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Âu…

Có đa số mô hình và tên gọi khác nhau để chỉ Hội đồng trường như : Board of Trustees, Board of Regents, Board of Governors, University Board, University Council, University Court,…

tuy nhiên, rất nhiều các mô phỏng này đều mang đặc trưng của 1 hội đồng cai quản với thẩm quyền cao nhất trong một trường đại học, đại diện cho chủ nhân của lớp học, mà đối với các trường đại học công lập thì đó chính là chủ sở hữu cộng đồng, bao gồm các nhóm ích lợi có liên đới như: cơ quan chủ quản (nhà nước), giáo chức, cán bộ người lao động viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, bá tánh trong vùng…
[center !important]Ảnh minh họa Trường Đại học Công nghiệp TP.Hà Nội.[/center !important]


tại sao cơ chế Hội đồng trường lại có sức lôi cuốn rất lớn đối với các bộ máy giáo dục đại học khác nhau trên thế giới? Xin được nêu ra ba nguyên nhân sau:

- Chỉ có Hội đồng mới đưa ra được các quy định bộc lộ ý muốn của chủ sở hữu cộng đồng.

- Chỉ có Hội đồng với tư cách đại diện của chủ sở hữu cộng đồng mới dám chấp thuận những hành đồng có nguy cơ “rủi ro” cao để tạo ra được sự canh tân thật sự.

- Chỉ có cơ chế Hội đồng mới tạo nên sự thuận tiện và phù hợp giữa quyền tiêu dùng của người quản lý trường học với quyền sở hữu của chủ sở hữu cộng đồng.

Hội đồng trường đại học của Liên Xô quá trình cải tổ (trước 1990)


Trước giai đoạn cải đội ở Liên Xô không có khái niệm về Hội đồng trường và Hội đồng trường chỉ xuất hiện từ năm 1989. Theo Điều lệ trường đại học của Liên Xô ban hành ngày 7/7/1989, Hội đồng trường là công ty quản trị cao nhất trong 1 trường đại học thực hành chức năng khiến cho chủ của tập thể lao động trong trường.

Thành phần của Hội đồng bao gồm không quá 50% thành viên từ Hội đồng công nghệ của trường. Những người tham gia còn lại được bầu chọn trong các hội nghị của nhà trường: không ít hơn 50% đại diện cho giáo chức và cán bộ nghiên cứu, không dưới 25% đại diện cho sinh viên và nghiên cứu sinh, không dưới 10% đại diện cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật phục vụ.

Số lượng thành viên hội đồng không dưới 100 người; nhiệm kỳ 5 năm. Hiệu trưởng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng trường.

Hội đồng Viện đại học Wayne (bang Michigan – Hoa Kỳ)


Hội đồng có 8 thành viên do dân thường của bang Michigan bầu chọn và được Thống đốc bang bổ dụng với nhiệm kỳ 8 năm. Đây là điểm khác biệt rất lớn với phần lớn các trường đại học khác của Hoa Kỳ.

Các người tham gia của Hội đồng không có lương mà chỉ được thanh toán những chi phí không thể bỏ qua có liên đới tới công việc của hội đồng.

Tự chủ đại học - chặng tuyến phố 3 mươi năm cách tân

(GDVN) - Chặng con đường 30 năm cải cách, giáo dục đại học đã xuất hiện những mô hình mới gắn với các cơ chế tự chủ, gắn với loại hình sở hữu...Hội đồng có nghĩa vụ bầu ra chủ toạ (Hiệu trưởng) Viện đại học, giám sát tổng thể Viện đại học; kiểm soát và định hướng mọi ăn tiêu từ các quỹ của Viện đại học; định ra chính sách học phí và mọi chế độ ăn xài trong Viện đại học; quy chế các thiết chế về sử dụng quà tặng, tậu tìm và thanh lý các của cải, về việc hợp đồng các thoả thuận và hợp đồng với các công ty và cá nhân bên ngoài Viện đại học…

Hội đồng trường theo Điều lệ trường đại học


Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học khẳng định Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện cho chủ nhân của trường đại học.

Hội đồng trường đại học có số lượng người tham gia tối thiểu 15 người, bao gồm:
Các người tham gia đương nhiên: bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và CEO Công đoàn trường.


Đại diện cơ quan trực tiếp chủa quản trường.

Các người tham gia được bầu: đại diện Hội đồng công nghệ và huấn luyện, đại diện giáo chức, đại diện công chức khối hành chính, đại diện Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên.

Các thành viên được mời từ bên ngoài (UNND tỉnh, các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, nhà điều hành giáo dục, nhà hoạt động chính trị – thị trấn hội, nhà doanh nghiệp…) với số lượng không dưới 20% tổng số thành viên Hội đồng trường.

Hội đồng trường khiến việc theo phương thức thảo luận, chuẩn y các nghị quyết tập thể.

Hội đồng trường có các nhiệm vụ:

nghị quyết về tiêu chí chỉ tiêu và chiến lược phát triển của lớp học.

nghị quyết về quyết định doanh nghiệp và hoạt động của trường.

quyết định các chủ trương tiêu pha, đầu cơ cơ sở, sắm tìm trang trang bị.

Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng trường là 5 năm.

đơn vị Hội đồng chỉ phù hợp và thiết yếu khi chọn lựa cơ chế điều phối tự quản.

Theo cơ chế này, chủ sở hữu của trường đại học công lập là chủ sở hữu cộng đồng, không hề chỉ có cơ quan chủ quản mà còn có cả các giáo chức, cán bộ người lao động viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, bách tính trong vùng…

Còn Hội đồng trường chính là người đại diện cho chủ sở hữu cộng đồng nên phải là tổ chức quyền lực cao nhất của trường đại học, phải có nhiều người tham gia đại diện cho các hàng ngũ lợi ích có liên đới (stakeholders) và phải làm việc theo nguyên tắc đưa ra các nghị quyết tập thể.

Rõ ràng giả sử tuân theo cơ chế này thì sẽ không còn khái niệm “Bộ chủ quản”, như đã được nêu trong quyết nghị 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về canh tân cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Việc vẫn tồn tại “Bộ chủ quản”, tức là vẫn khẳng định sự tồn tại song hành mà bản tính là đóng sự thiết yếu quy chế của cơ chế kiểu tập quyền (Hierarchical) khiến cho các hội đồng trường đã xây dựng thương hiệu hoạt động rất khó khăn, mang tính hình thức và bắt buộc chuyển dần qua chức năng giải đáp.

Đối với các trường đại học công lập, chủ nhân của trường là cộng đồng. do vậy Hội đồng trường với nhân cách đại diện cho cộng đồng, để có được các quy chế khách quan phản ảnh đúng ước ao của cộng đồng, thì trong thành phần của nó phải có hồ hết

Nguồn: Tổng hợp trên mạng