(GDVN) - Đây là ý kiến của ông Phạm Huy Đức - nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khi tâm sự về cải cách đội ngũ nhà giáo.

========> Xem thêm: gia sư lớp 1

quyết nghị 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về canh tân căn bản và toàn diện giáo dục tập huấn đã được thực hành trong 1 thời kì dài. Trong đó, quyết nghị đã chỉ ra rằng: “Quản lý giáo dục và giải thích còn nhiều yếu kém.

hàng ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về quan hệ lâu dài, số lượng và cơ cấu; một phòng ban chưa theo kịp buộc phải cách tân và lớn mạnh giáo dục, thiếu nhiệt huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp…”.

Vấn đề này Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận rằng: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục còn nhiều bất cập về chất lượng…”.

Để thực hiện tốt chiến lược thay đổi tích cực basic, toàn diện giáo dục và huấn luyện, nhân tố thuở sơ khai phải thay đổi theo hướng hiện đại lại hàng ngũ cán bộ quản lí và nhà giáo.




[center !important]Ảnh minh họa của Báo tuổi xanh.[/center !important]


thanh minh quan điểm này, ông Phạm Huy Đức, nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tâm tình, câu chuyện thay đổi tích cực giáo dục mà ban đầu là thay đổi tích cực nhóm thì vỡ lở, nhưng cải cách như thế nào mới là cấp thiết. Bởi không thể nói đêm lực lượng hiện có ném ra ngoài biển và đưa một lực lượng khác vào?

“Cũng vẫn là lực lượng hiện tại nhưng cách canh tân phải như thế nào, đó mới là cái cần bàn. Ví dụ tỉnh Nghệ An có 50.000 gia sư, thay đổi tích cực đội ngũ thì cũng không bỏ đi được, vậy cải cách lực lượng này như thế nào?” ông Phạm Huy Đức đặt nghi vấn.

Theo chia sẻ từ kinh nghiệm của ông Đức, để đảm bảo có bảo đảm của lực lượng quản lí giaó dục như ở Sở thì những người ra trường 10 năm cũng chưa được lấy lên. “Như thời kỳ của tôi làm cho ở Sở những người muốn lên sở khiến quản lí phải trên 10 năm kinh nghiệm dạy học mới được lấy. Nhưng tôi thấy Điều này chúng tôi rất hoan nghênh và rất cảm động. Còn giả sử vị phó CEO quận đó mà dùng áp lực thì có nhẽ sẽ không thực hành được. Nhưng thực tiễn thì được bao nhiêu người như vậy? vì thế tôi mới nhắc người đứng đầu phải kiểm tra và làm cho dứt điểm, phải làm cho sớm, chỉ phấn đấu trong cùng 1 đến hai năm phải làm cho xong” ông Đức cho biết.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng