(GDVN) - Đánh giá của PGS. Nghiêm Đình Vỳ - Viện trưởng Viện tăng trưởng Giáo dục và Văn hóa khi ông nhắc về tính cần phải có cải nhóm lại bộ máy trường sư phạm ngày nay.

========> Tham khảo thêm: tìm gia sư dạy lớp 1

cải cách basic và toàn diện giáo dục và giải thích thứ nhất phải đổi mới con người, thay đổi theo hướng hiện đại từ cán bộ quản lí giáo dục tới các ngành cơ sở, các cô giáo và sinh viên sư phạm. Ở khuôn khổ bài viết này, PGS. Nghiêm Đình Vỳ bàn về thay đổi tích cực người thầy và các trường sư phạm.

Hãy nghĩ rằng người thầy là nguồn sống của gia đình


PGS. Nghiêm Đình Vỳ, Viện trưởng Viện tăng trưởng Giáo dục và Văn hóa Đánh giá, việc nâng chao chất lượng giáo dục giải thích có nhiều yếu tố, từ chương trình cho tới đầu vào đại học, cơ sở, thiết bị, cơ chế quản lí và con người hay nói cách khác chính là nhóm nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

Cái không thể bỏ lỡ nhất, căn bản nhất vẫn là con người. PGS. Nghiêm Đình Vỳ cho rằng, sự nghiệp giáo dục vẫn là người thầy là cấp thiết nhất.

Lấy ví dụ cụ thể để minh chứng cho sự thiết yếu của người thây, PGS. Vỳ đặt giả thử, ông là chủ biên sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 và viết sai 1 chi tiết là: Quân Mông – Nguyên kéo sang xâm lược nước ta, ta xoá sổ là 50 vạn quân, nhưng ở phần ý nghĩa và kết quả thì đề cập quân ta xoá sổ trên 50 vạn quân.
[center !important]PGS. Nghiêm Đình Vỳ trong buổi bàn thảo với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.[/center !important]


Với chi tiết này giả tỉ gia sư giỏi thì có thể phê bình sách giáo khoa viết sai, nhưng giả sử cô giáo không chuyên nghiệp thì thầy viết như thế nào thầy giáo dạy như thế. bởi thế có thể khẳng định người dạy học là nhân tốt thiết yếu nhất.

“Lâu nay tôi và quý khách chưa chú ý đến nhóm này, điều này thể hiện rõ nhất là chế độ đãi ngộ thấp, người dạy học không đủ ăn, không đủ mặc thì người ta không chuyên tâm vào chuyên môn. Có thể khẳng định ngay, giả thiết giáo viên chuyên tâm vào thì giáo dục sẽ tốt.

cô giáo đã có trải nghiệm, có những bài giảng có người dựng thì bao giờ cũng tốt hơn hay những bài thao giảng bao giờ cũng tốt hơn bài thông thường. Phòng, Trường dự giờ thì bài giảng bao giờ cũng tốt, các cuộc thi bao giờ cũng tốt, chứng tỏ rằng Vai trò của cô giáo rất không được lãng quên. Có khẳng định thầy giáo có thể làm được nhưng tôi và quý vị chưa tạo điều kiện” PGS. Nghiêm Đình Vỳ cho hay.

quan điểm của PGS. Vỳ, thực tiễn tôi và mọi người chưa đánh giá đúng sự thiết yếu người thầy. Vấn đề này Đảng và Nhà nước đã khẳng định người thầy là quan trọng. Trong bức thư của Bác Hồ gửi lĩnh vực giáo dục từ năm 1945 cho tới hiện tại cũng khẳng định điều đó.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng