(GDVN) - TS.Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ về câu chuyện thay đổi theo hướng hiện đại quản lí giáo dục tại Việt Nam hiện giờ. Trong bài đăng này, ông sẽ kể tới đội ngũ quản lí và cơ chế.

TS. Nguyễn Tùng Lâm – người cầm đầu Hội Tâm lý giáo dục Thành Phố Hà Nội, cho biết trong diễn biến này muốn thay đổi theo hướng hiện đại cán bộ quản lí giáo dục thì cơ chế quản lí và nhóm cán bộ quản lí phải được đồng bộ với nhau, đây là 2 khâu phải đi trước một bước.

========> Link về nguồn gia sư: gia sư giỏi hà nội

Muốn thay đổi theo hướng hiện đại giáo dục, khăng khăng phải đổi thay lực lượng chủa quản trướcgiả thử giáo dục không có những người giỏi trực tiếp thi công những ý tưởng đổi mới giáo dục ở các nhà trường thì không thành công.

Trước nay tôi và quý khách có quan niệm chủ trương đúng, đa dạng từ cấp trên xuống cấp dưới, cấp dưới rồi đến gia sư là thành công, điều này không còn đúng với bây giờ.

không thể bỏ lỡ hơn, hiện nay mỗi một cấp quản lí phải rõ vị trí, sự thiết yếu của mình, không ai được khiến thay người nào. cho nên, việc từ trước tới bây giờ có sự lẫn lộn trong phân cấp, không rõ bổn phận, ngành nghề giáo dục bị kêu nhiều là ở chỗ này.

“Sản phẩm về chính sách thì cấp trên phải chịu nghĩa vụ, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm, nhưng quan hệ lâu dài giáo dục khiến cho đến đâu thì chỉ có cấp cơ sở phải chịu nghĩa vụ. thuộc tính giỏi diễn đạt ở chỗ này” TS. Tùng Lâm cho biết.
[center !important]TS. Nguyễn Tùng Lâm. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Câu chuyện canh tân cán bộ quản lí giáo dục ở đây được phân thành 2 vấn đề. thuở sơ khai, phải bàn rõ cơ chế quản lí của lĩnh vực giáo dục cho tường minh. nếu có hàng ngũ quản lí lựa chọn mà không có cơ chế bổn phận rõ ràng và thẩm định kết quả thì cũng không thành công.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng