(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết nhiều hơn về công việc thanh tra, rà soát liên đới tới kỳ thi THPT đất nước năm 2016.

Thanh tra trang nghiêm nhưng không gây bít tất tay

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, kiểm tra kỳ thi để tạo môi trường trang nghiêm, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi làm cho hết trách nhiệm và thí tự giác thực hành quyết định.


không những thế, theo ông Bằng để kỳ thi trang nghiêm thì không chỉ có thanh tra, rà soát mà cần nhiều biện pháp, cần sự phấn đấu của toàn bộ các lực lượng tham gia. Tại Điều 22 và 44 của quy chế thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, kiểm tra.

Trong công việc này đặc trưng coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của địa bàn việc, giám sát việc khiến cho của giám thị, một phần của thí sinh và những người khác, cam đoan không có người bên ngoài vào gianh giới thi. cam kết giám thị làm cho đúng nghĩa vụ của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng đổi thay giám thị chẳng hạn thấy giám thị làm không đúng quyết định.
[center !important]Thí sinh nghe đa dạng lại quyết định thi tại Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế bảo đảm bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, rà soát.

Thanh tra, rà soát sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quy chế xây dựng thương hiệu các đoàn thanh tra, giám đốc sở thành lập đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được xây dựng thương hiệu các đoàn kiểm tra, do hiệu trưởng thành lập và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng cắt cử.

hôm nay, gần 900 ngàn thí sinh khiến cho giấy má tham dự kỳ thi đất nước 2016Đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ nắm diễn biến, theo dõi giúp các Hội đồng thi làm đúng và có quyền xử lí sai phép. Và tương tự, thanh tra, kiểm tra giám sát không làm thay việc của Hội đồng thi, mục đích là ảnh hưởng vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể khiến cho hết trách nhiệm của mình.

Về công tác cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có hướng dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, ra đời các đoàn thanh tra, kiểm tra và Bộ đã công ty giải thích. đến nay 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục lớp học chủ trì cụm thi đều đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, rà soát đó với Bộ. Theo nguồn tin từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã ra đời 14 đoàn thanh tra đảm nhận khu vực thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ làm cho việc với 1 số hội đồng thi, ngoài ra đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi không thể bỏ lỡ sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, rà soát cơ bản hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

tin tức được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã bắt đầu làm việc từ ngày 29/6, và thuở sơ khai nắm được nguồn tin tất cả các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, tập kết các đội ngũ liên quan khác, Báo cáo, chuẩn bị phòng thi rất tốt. Năm nay không có điểm thi nào dùng trường tiểu học.

Qua bàn luận, ông Bằng đánh giá cao khâu giảng giải giám thị, đây là khâu quan trọng, giả thử chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quy chế.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng