mới mua con g4 2sim, nhưng về không sử dụng được ứng dụng bankplus của viettel. *123# thì lại dùng được.
mong các b giúp đỡ!