hiện em có 2 cây lg l60 và lg l fino bị mất boot!

cắm cáp máy tính nhận nhưng bật không lên nguồn, không chạy bằng flashtool được..

mọi người chia sẻ cách cứu máy lg bị mất boot được không ạ?? hay dùng box gì có thể cho em biết với em cảm ơn nhiều...