mọi người xem hộ e sao máy e k phát wifi dc vậy toàn báo lỗi thôi như vậy là saogửi từ vs990 của tôi bằng cách sử dụng tapatalk