các bác giúp e vs e chạy kdz giờ bị như vậy là sao ạ