từ phiên bản facebook 1.6 trở lên thì facebook bắt buộc người dùng phải cài ứng dụng messenger nhiều người ghét cay ghét đắng vì nặng máy,tốn pin, tốn ram.sau đây diễn đàn xda đã nắm bắt được lỗi này nên cho update ứng dụng chat trực tiếp dành cho facebook phiên bản mới nhất bỏ bắt buộc cài ứng dụng messenger.bạn nào cài messenger thì gở ra trước khi cài bản này nha.
link tải :"

https://www.dropbox.com/s/aanz609ezg86xkf/messenger fix.apk?dl=0

cài xong mở lên nó bắt buộc đóng nhưng không ảnh hưởng gì,cứ lên facebook chat bình thường.

gửi từ im-a860 của tôi bằng cách sử dụng tapatalk