các bác giúp e với, con điện thoại của e cứ đơ đơ xong rồi hiện lên màn hình tối thui, có chữ demigod crash handler: kernel panic has been occured. bác nào có cao kiên j không em mới gặp cái lỗi này lần đầu tiên. kdz về rom gốc rồi mà vẫn ko được.