em có con lg g2 d801 bị lock.gắn sim vào báo netword lock.có cao nhân bào làm được em xin hậu tạ