tình hình là e tải phần mềm flash tool trên chplay về đrể cài recovire nhưng làm theo hướng dẫn thì bị lỗi security error. ai biết giúp e với. thank all