tình hình là cái lu của e rất hay bị đơ thanh trạng thái, phím back, vào camera là nó ghi systeamui đã dừng lại, e muốn up lại rom stcok mà gà quá chả biết nàm thế nào, ai pro giúp e