con gpro(f240l) của em tự nhiên không nhận camera trước. đẫ up qua nhiều rom vẫn bị. e dùng camera 360 còn không hiện chỗ chuyển sang camera trước luôn. pro nào biết chỉ e với ạ. hoang mang quá (