các lão tiền bối lu oi! cho em hỏi con lu hàn quốc của e sóng mạng dập dờn bật 3g thì mất sóng khi de 2g thì lúc không! em up rom chán lắm rồi mà vẫn vay. tiền bối rành chi giúp cho e vs! thank nhiều !