giờ mình xin fire.zip camera zin xịn up được cho vu2 cảm ơn.