b2appsetup mình cài trên máy tính chyaj dc doạn là tự thoát
mình đã xóa file hót mặc định rùi vẫn vậy
anh em biết chỉ giúp mình cái đang dung win xp ah
thanks