Cách đồng bộ bất kỳ thư mục nào với OneDrive trong Windows 10
SĐT: 0287.300.3282 - 0932.743.732 - 028.66.507.709
OneDrive là bộ nhớ trực tuyến miễn phí đi kèm với Windows 10 và được sử dụng với tài khoản Microsoft. Lưu file vào OneDrive là bạn sẽ có thể truy cập chúng từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại nào.

Theo mặc định, bạn có thể chọn thư mục nào sẽ đồng bộ trong OneDrive với PC. Windows 10 lưu trữ thư mục OneDrive trong thư mục %UserProfile% của tài khoản (ví dụ: "C:\Users\Brink") theo mặc định.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đồng bộ bất kỳ thư mục nào với OneDrive cho tài khoản trong Windows 10.

OneDrive mklink là gì?
mklink là lệnh Windows cho phép người dùng tạo liên kết tượng trưng (symbolic link) hoặc liên kết cứng (hard link) giữa các thư mục và file. Bạn có thể coi chúng như một shortcut đầy đủ, nơi liên kết không chỉ trỏ đến một thư mục, mà nó còn khiến Windows nghĩ rằng nội dung của nó thực sự ở đó.Người dùng có thể sử dụng tính năng này để tạo một OneDrive mklink junction trong thư mục đồng bộ OneDrive trỏ đến thư mục mình chọn. Đối với tất cả các ý định và mục đích, OneDrive bây giờ sẽ nghĩ rằng nó có quyền sở hữu các file, nhưng những bản gốc sẽ vẫn còn.

Cách đồng bộ thư mục cục bộ với OneDrive qua mklink
Đây là cách thực hiện:

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

mklink /j "%UserProfile%\OneDrive\Folder Name" "Full path of source folder"
Thay thế đường dẫn đầy đủ của thư mục nguồn trong lệnh trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế của thư mục (ví dụ: "F:\Example Folder") mà bạn muốn đồng bộ với OneDrive.

Thay thế Folder Name trong lệnh trên bằng tên thư mục (ví dụ: "Example Folder") mà bạn muốn hiển thị trong OneDrive. Tốt nhất nên sử dụng cùng tên với thư mục nguồn để giúp biết nó được liên kết với cái gì. Ví dụ:

mklink /j "%UserProfile%\OneDrive\Example Folder" "F:\Example Folder"

Xem them : sửa máy tính giá rẻ vs sửa máy tính giá rẻ quận 12 vs sửa máy tính giá rẻ đường trần thị bảy

3. Thư mục nguồn (ví dụ: "F:\Example Folder") hiện sẽ được đồng bộ với OneDrive (ví dụ: "%UserProfile%\OneDrive\Example Folder"). Bất cứ điều gì bạn sao chép, lưu và xóa ở một trong hai thư mục cũng sẽ được áp dụng cho thư mục còn lại.

Nếu muốn hoàn tác junction point (một thư mục thực sự trỏ đến một thư mục khác) này và dừng đồng bộ thư mục nguồn với OneDrive, bạn sẽ chỉ phải xóa thư mục (ví dụ: "%UserProfile%\OneDrive\Example Folder") trong thư mục OneDrive. Điều này sẽ không xóa thư mục nguồn (ví dụ: "F:\Example Folder"), nhưng cũng sẽ xóa nó khỏi OneDrive trực tuyến.

Cách khắc phục vấn đề đồng bộ OneDrive trên Windows 10
Cách sử dụng tính năng OneDrive Files On-Demand trên Windows 10
Cách cài đặt lại Microsoft OneDrive trên Windows 10
Cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux