Điểm mạnh của phần mềm NextX

Điểm mạnh của hệ thống phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng NextX CRM là nghiệp vụ đầy đủ. Là phần mềm đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đủ các phân hệ

Phân hệ quản lý khách hàng
Phần hệ chăm sóc khách hàng
Phân hệ quản lý bán hàng
Phân hệ quản lý kho
Phân hệ quản lý công việc
Phân hệ marketing automation và sales automation

Đặc điểm trọng yếu của chiến lược CRM

Ngoài ra, có 2 vấn đề trọng yếu mà doanh nghiệp quan tâm khi nói đến CRM là:

Chiến lược CRM: Định hướng của doanh nghiệp về việc tổ chức và vận hành phương thức giao tiếp giữa doanh nghiệp với khách hàng (Customers) cùng khách hàng tiềm năng (Leads).

Quy trình CRM: Hệ thống, cách thức tiếp cận mà doanh nghiệp áp dụng nhằm nuôi dưỡng và quản lý các mối quan hệ với tập khách hàng tiềm năng.
Chức năng cơ bản của phần mềm CRM

Các chức năng chủ yếu của phần mềm CRM như sau:

Thu thập và quản lý thông tin khách hàng, các giao dịch, hợp đồng với khách hàng…
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả
Tự động hóa quy trình bán hàng
Xây dựng các chiến dịch Marketing Automation như Email marketing, SMS marketing… một cách chuyên nghiệp
Tăng sự liên kết giữa các phòng ban của doanh nghiệp
Quản lý công việc và tăng hiệu quả làm việc của nhân viên

Xem thêm Top 7 phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng tốt nhất hiện nay