Chương trình Ưu đãi 6 tháng phí duy trì tài khoản (Fee waiver) được áp dụng cho người bán tại Việt Nam lần đầu tiên đăng ký với Amazon Global Selling. Bạn chỉ cần trả tổng cộng 1 USD cho gói đăng ký 6 tháng đầu tiên (1 USD cho tháng đầu tiên và 0 USD cho 5 tháng tiếp theo) thay vì thanh toán các khoản phí tiêu chuẩn cho Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp như thường lệ.

Từ ngày 04/10/2023 đến 03/04/2024, nhà bán hàng tại Việt Nam lần đầu tiên đăng ký tài khoản chuyên nghiệp với Amazon Global Selling chỉ cần trả tổng cộng 1 USD cho gói đăng ký 6 tháng đầu tiên (1 USD cho tháng đầu tiên và 0 USD cho 5 tháng tiếp theo) thay vì thanh toán các khoản phí tiêu chuẩn như thường lệ.
Nhà bán hàng khi đăng ký chương trình sẽ:
-Tiết kiệm phí duy trì tài khoản trong 6 tháng đầu tiên, lên đến 238.4 USD
-Sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn dành riêng cho Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp
Đạt đủ 3 điều kiện để hưởng ưu đãi:
  • Bạn là Nhà bán hàng tại Việt Nam (chọn địa điểm kinh doanh tại Việt Nam khi đăng ký tài khoản),
  • Bắt đầu bán hàng tại Amazon Bắc Mỹ (các thị trường Hoa Kỳ, Canada và Mexico).
  • Hoàn tất đăng ký từ 04/10/2023 đến 03/04/2024.
Nhanh chóng đăng ký để không bỏ lỡ những ưu đãi mới nhất của Amazon, giúp quá trình gia nhập TMĐT xuyên biên giới được tối ưu và suôn sẻ.