5 cách tìm lại mật khẩu wifi trong nhà khi quên cực dễ

Tìm Lại Mật Khẩu trên Router
Khi bạn quên mật khẩu trên router Cisco, có thể bạn sẽ cần đặt lại mật khẩu để có thể truy cập và quản lý lại thiết bị. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng giao diện Command Line Interface (CLI) hoặc giao diện đồ họa (GUI) trên router. Dưới đây là các hướng dẫn chi tiết để đặt lại mật khẩu trên router Cisco:

Đặt Lại Mật Khẩu Bằng Command Line Interface (CLI):
Sử dụng kết nối console hoặc SSH/Telnet vào router bằng các phần mềm như PuTTY trên máy tính.
Đăng nhập vào router với tên người dùng và mật khẩu hiện tại (nếu có).
Sử dụng các lệnh sau [/i]trên CLI để đặt lại mật khẩu

Đặt Lại Mật Khẩu Trên Giao Diện Đồ Họa (GUI):
Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ IP của router (ví dụ: http://192.168.1.1) để vào giao diện quản trị.
Đăng nhập vào giao diện với tên người dùng và mật khẩu hiện tại.
Tìm đến phần cài đặt mật khẩu và thay đổi mật khẩu mới.

Đọc thêm: Bán wifi tp link

Tìm Mật Khẩu Trên Máy Tính Windows
Khi bạn đã kết nối máy tính với mạng WiFi sử dụng router Cisco, mật khẩu WiFi thường được lưu trong máy tính. Bạn có thể dễ dàng tìm lại mật khẩu này từ Command Prompt trên Windows.

Mở Command Prompt (cmd) trên máy tính.
Sử dụng lệnh sau để xem các mạng WiFi đã lưu:
Chọn mạng WiFi cần xem mật khẩu và chạy lệnh sau:
Thay "Tên_Mạng_WiFi" bằng tên của mạng WiFi bạn muốn xem mật khẩu.

Đọc thêm: Cách cài đặt wifi tp link

Tìm Mật Khẩu Trên MacBook
Trên MacBook, mật khẩu WiFi được lưu trong Keychain Access. Để tìm lại mật khẩu WiFi đã lưu:

Mở Keychain Access từ Utilities trong Applications.
Tìm và mở mục có tên mạng WiFi mà bạn đang cần tìm mật khẩu.
Nhấp vào Show Password và xác nhận mật khẩu người dùng để hiển thị mật khẩu WiFi.


Truy Cập Vào Trang Của Bộ Định Tuyến WiFi
Để truy cập vào trang cấu hình của bộ định tuyến WiFi, bạn cần biết địa chỉ IP của bộ định tuyến.
Truy cập vào trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến (ví dụ: http://192.168.1.1).
Đăng nhập vào trang cấu hình bằng tên người dùng và mật khẩu quản trị.
Tìm đến phần thiết lập mật khẩu (password settings) để đặt lại mật khẩu WiFi.

Reset Bộ Định Tuyến Router
Nếu bạn không thể truy cập vào router hoặc đặt lại mật khẩu bằng cách thông thường, bạn có thể cân nhắc reset router về cài đặt mặc định.

Nhấn và giữ nút reset trên router trong khoảng thời gian nhất định (thường khoảng 10-15 giây) để thiết bị reset.
Sau [/i]khi reset, đăng nhập vào router với thông tin đăng nhập mặc định (thông tin này có thể được tìm thấy trong tài liệu của router).

Việc reset router Cisco để đặt lại mật khẩu sẽ xóa tất cả cài đặt cấu hình và đưa thiết bị về trạng thái ban đầu như khi mới mua, đồng nghĩa với việc mọi thông tin và cài đặt trước đó sẽ bị mất đi. Đây là một quy trình nghiêm trọng và cần được thực hiện cẩn thận. Sau khi reset, bạn sẽ cần thiết lập lại toàn bộ cấu hình của router, bao gồm cả cài đặt mạng và bảo mật.
Đọc thêm: Cách reset wifi TP-Link cực chi tiết và đơn giản